Câu chuyện Apple không tặng cục sạc để bảo vệ môi trường - phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm - Android

Get it on Google Play

Câu chuyện Apple không tặng cục sạc để bảo vệ môi trường - phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm - Android

Thực tế mà nói, điều dễ thấy nhất khi nói về động thái không tặng kèm sạc và tai nghe trong hộp của iPhone 12 trước hết là có ảnh hưởng tốt đến việc kinh doanh, còn về môi trường, khía cạnh này...
Thực tế mà nói, điều dễ thấy nhất khi nói về động thái không tặng kèm sạc và tai nghe trong hộp của iPhone 12 trước hết là có ảnh hưởng tốt đến việc kinh doanh, còn về môi trường, khía cạnh này quả thật là khó mà có thể cảm nhận ngay được. Đầu tiên, cắt giảm được phần chi phí dành cho sạc và tai nghe, Apple tiết kiệm được một khoảng tiền, và đối với những người đã có sẵn cáp và cục sạc rồi, họ không cần phải lãng phí nữa và điều đó mang đến tác động tích cực với môi trường.

Tại sự kiện...

Câu chuyện Apple không tặng cục sạc để bảo vệ môi trường: phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm

17/10/2020 09:15 PM