Review bose quiet comfort earbuds - Android

Get it on Google Play

Review bose quiet comfort earbuds - Android

Review sơ Bose Quiet Comfort Hello anh em, lại là mình đây, The Little Wind chuyên khoe tai nghe đây. Nick kia hôm rồi bực quá chửi ông kia 1 câu nên bị ban rồi :rolling_eyes: ko biết ông nào ban...
Review sơ Bose Quiet Comfort
Hello anh em, lại là mình đây, The Little Wind chuyên khoe tai nghe đây. Nick kia hôm rồi bực quá chửi ông kia 1 câu nên bị ban rồi :rolling_eyes: ko biết ông nào ban tui nữa

20201015_125938.jpg

Bữa giới thiệu sơ với anh em con Bose Sport earbuds rồi. Nay tới con này cao cấp hơn 1 tẹo. Giá $300 cả thuế.
- Điểm khác biệt so với Sport earbuds là con này có thêm chống ồn chủ động với 11 mức tùy chỉnh khác nhau, đi kèm chế độ nghe xuyên qua.
- Điểm khác...

Review bose quiet comfort earbuds

17/10/2020 06:11 AM