Vì sao MacBook M1 không nóng - Android

Get it on Google Play

Vì sao MacBook M1 không nóng - Android

Nhiều anh em cứ hỏi vì sao nó không nóng. Cũng không khó để có thể nghĩ ra câu trả lời. Nhưng do hệ so sánh của chúng ta đã quá cứng nên chỉ cần dịch chuyển hệ so sánh đi chút là ổn. Chúng ta nghĩ...
Nhiều anh em cứ hỏi vì sao nó không nóng. Cũng không khó để có thể nghĩ ra câu trả lời. Nhưng do hệ so sánh của chúng ta đã quá cứng nên chỉ cần dịch chuyển hệ so sánh đi chút là ổn. Chúng ta nghĩ về những chiếc máy tính xách tay nóng vì từ trước đến giờ nó vốn rất nóng, nên chúng ta cũng nghĩ MacBook M1 nó cũng sẽ nóng…

Nhưng nếu anh em nghĩ những chiếc M1 này giống như iPhone hay iPad thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn. Và thực tế thì MacBook M1 nó như là một chiếc iPhone hay iPad với hệ...

Vì sao MacBook M1 không nóng?

11/05/2021 05:07 PM