Tính năng mới của Spotify cho phép người dùng skip đến đoạn nhạc tùy thích để chia sẻ lên podcast - Android

Get it on Google Play

Tính năng mới của Spotify cho phép người dùng skip đến đoạn nhạc tùy thích để chia sẻ lên podcast - Android

Spotify vừa cập nhật thêm một tính năng mới, cho phép người dùng có thể skip đến một đoạn nhạc bất kỳ mà họ thích trong một bài hát để chia sẻ nó lên podcast. Trước đó, người dùng chỉ có thể chia...
Spotify vừa cập nhật thêm một tính năng mới, cho phép người dùng có thể skip đến một đoạn nhạc bất kỳ mà họ thích trong một bài hát để chia sẻ nó lên podcast. Trước đó, người dùng chỉ có thể chia sẻ toàn bộ một tập podcast với đoạn nhạc được phát ngẫu nhiên mà thôi.

[ȀB;IMG]

Nút "share from" hiện đã hiển thị ở đầu trang chia sẻ của Spotify. Khi bật tính năng này, podcast được chia sẻ sẽ phát đoạn nhạc ngay tại...

Tính năng mới của Spotify cho phép người dùng skip đến đoạn nhạc tùy thích để chia sẻ lên podcast

11/05/2021 03:49 PM