Macbook Air M1 và Macbook Pro M1 ăn đứt Macbook Intel Core I7 với card màn hình rời - Android

Get it on Google Play

Macbook Air M1 và Macbook Pro M1 ăn đứt Macbook Intel Core I7 với card màn hình rời - Android

Hôm nay mình và cả nhóm làm một cái clip để test thử Macbook Air M1 và Macbook Pro M1 với chiếc Macbook Pro 15 inch 2017. Tại sao chỉ test với Final Cut Pro và Adobe Premier Pro ? Vì nhóm của...
Hôm nay mình và cả nhóm làm một cái clip để test thử Macbook Air M1 và Macbook Pro M1 với chiếc Macbook Pro 15 inch 2017.
Tại sao chỉ test với Final Cut Pro và Adobe Premier Pro ? Vì nhóm của mình chỉ làm vài việc như:
  1. Lập trình Javascript, xài NodeJS
  2. Lập trình PHP, web app …
  3. Công việc nặng nhất là Render các clip do nhóm đóng
Đó là lý do bọn mình chỉ test 2 phần mềm đó. Hai phần mềm nặng nhất mà nhóm đang dùng.

Điểm qua cấu hình:
Macbook Air M1: CPU M1 với 4...

Macbook Air M1 và Macbook Pro M1 ăn đứt Macbook Intel Core I7 với card màn hình rời

11/05/2021 12:50 PM