Facebook thử nghiệm tính năng kêu gọi người dùng 'đọc kỹ rồi hẵng share' - Android

Get it on Google Play

Facebook thử nghiệm tính năng kêu gọi người dùng 'đọc kỹ rồi hẵng share' - Android

Facebook thử nghiệm tính năng kêu gọi người dùng "đọc kỹ rồi hẵng share" Trên Twitter của Facebook Newsroom, công bố những thông tin chính thức mới của mạng xã hội lớn nhất hành tinh vừa thông...
Facebook thử nghiệm tính năng kêu gọi người dùng "đọc kỹ rồi hẵng share"

Trên Twitter của Facebook Newsroom, công bố những thông tin chính thức mới của mạng xã hội lớn nhất hành tinh vừa thông báo rằng, Facebook đang thử nghiệm một dạng thông báo popup khuyến khích đọc hết thông tin trong một đường link chia sẻ, trong trường hợp anh em quyết định share một đường link trên Facebook mà chưa click vào đọc bài.

Đây là một giải pháp mới để Facebook ngăn chặn tốc độ lây lan của tin tức giả mạo,...

Facebook thử nghiệm tính năng kêu gọi người dùng "đọc kỹ rồi hẵng share"

11/05/2021 06:14 AM