[QC] Học tập hiệu quả hơn với bộ đôi máy tính bảng mới Lenovo Tab M10 - Android

Get it on Google Play

[QC] Học tập hiệu quả hơn với bộ đôi máy tính bảng mới Lenovo Tab M10 - Android

Bộ đôi máy tính bảng Lenovo Tab M10 HD Gen 2 và Tab M10 FHD Plus là những thiết bị đa năng, có thể dùng chung cho nhiều thành viên trong gia đình, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ đang trong độ...
Bộ đôi máy tính bảng Lenovo Tab M10 HD Gen 2 và Tab M10 FHD Plus là những thiết bị đa năng, có thể dùng chung cho nhiều thành viên trong gia đình, đặc biệt là các gia đình có con nhỏ đang trong độ tuổi cắp sách tới trường. Khả năng chia sẻ thiết bị tiện lợi của các sản phẩm này cũng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí mua sắm, từ đó giảm bớt gánh nặng tài chính cho các bậc phụ huynh.

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã nhấn mạnh Giáo dục...

[QC] Học tập hiệu quả hơn với bộ đôi máy tính bảng mới Lenovo Tab M10

11/05/2021 06:01 AM