Đại học Mie - Trường học có khóa đào tạo ninja đầu tiên trên thế giới - Android

Get it on Google Play

Đại học Mie - Trường học có khóa đào tạo ninja đầu tiên trên thế giới - Android

Đại học Mie - tọa lạc tại thành phố Iga, Nhật Bản chính là trung tâm giáo dục đầu tiên trên thế giới được thành lập với các khóa học về ninja. [ATTACH] Được thành lập vào năm 2017 và chính thức...
Đại học Mie - tọa lạc tại thành phố Iga, Nhật Bản chính là trung tâm giáo dục đầu tiên trên thế giới được thành lập với các khóa học về ninja.

ninja1.jpg
Được thành lập vào năm 2017 và chính thức mở các khóa học từ 2018, Đại học Mie xét tuyển học viêntham gia khóa học ninja thông qua bài kiểm tra đầu vào về lịch sử nước Nhật, cùng với một bài kiểm tra kỹ năng đọc hiểu thông qua bộ tài liệu về lịch sử ninja. Mỗi năm, sẽ chỉ có 3 học viên sẽ được nhận vào tham gia khóa...

Đại học Mie - Trường học có khóa đào tạo ninja đầu tiên trên thế giới

17/10/2020 06:24 AM