iPhone 12 mini, chiếc iPhone đã mang triết lý của Steve Jobs quay trở lại - Android

Get it on Google Play

iPhone 12 mini, chiếc iPhone đã mang triết lý của Steve Jobs quay trở lại - Android

Năm 2010 khi nhận xét về các điện thoại màn hình to trên thị trường, Steve Jobs đã từng nói rằng "You can't get your hand around it... No one's going to buy that." và Apple cũng từng có hẳn một...
Năm 2010 khi nhận xét về các điện thoại màn hình to trên thị trường, Steve Jobs đã từng nói rằng "You can't get your hand around it... No one's going to buy that." và Apple cũng từng có hẳn một video quảng cáo về cách mà ngón tay cái có thể với tới được các góc của màn hình iPhone như sau:


Cho đến thời điểm này, đối với mình, thì các ý nói ở trên vẫn đúng. Theo mình chiếc điện thoại di động cần ưu tiên nhất vẫn là sự nhỏ gọn và dễ dàng thao tác bằng một...

iPhone 12 mini, chiếc iPhone đã mang triết lý của Steve Jobs quay trở lại

18/10/2020 06:26 AM