iPhone 12 bán ra ở Pháp vẫn có tai nghe bên trong hộp - Android

Get it on Google Play

iPhone 12 bán ra ở Pháp vẫn có tai nghe bên trong hộp - Android

Theo luật hiện hành tại Pháp, smartphone được bán ra thị trường bên trong hộp phải đi kèm với một "bộ dụng cụ rảnh tay" hoặc "tai nghe" nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em từ 14 tuổi trở xuống trước...
Theo luật hiện hành tại Pháp, smartphone được bán ra thị trường bên trong hộp phải đi kèm với một "bộ dụng cụ rảnh tay" hoặc "tai nghe" nhằm bảo vệ sức khỏe cho trẻ em từ 14 tuổi trở xuống trước tác động của bức xạ điện từ phát ra từ điện thoại. Về cơ bản, chính phu quốc gia này nghĩ rằng các tác động lâu dài của bức xạ điện từ đến sức khỏe con người vẫn là điều mà khoa học vẫn như khẳng định được, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bất kỳ hướng dẫn sử dụng hoặc quảng cáo đối với thiết bị nào dành...

iPhone 12 bán ra ở Pháp vẫn có tai nghe bên trong hộp

16/10/2020 06:02 AM