iPad Air đã cho đặt mua, 23/10 giao hàng - Android

Get it on Google Play

iPad Air đã cho đặt mua, 23/10 giao hàng - Android

Apple đã bắt đầu cho đặt iPad Air thế hệ mới trên website và giao hàng vào ngày 23 Tháng 10, Có 2 phiên bản dung lượng là 64GB và 256GB, giá như sau: 64GB Wi-Fi only - 599 USD / Wi-Fi + Cellular...
Apple đã bắt đầu cho đặt iPad Air thế hệ mới trên website và giao hàng vào ngày 23 Tháng 10,

Có 2 phiên bản dung lượng là 64GB và 256GB, giá như sau:
  • 64GB Wi-Fi only - 599 USD / Wi-Fi + Cellular - 729 USD
  • 256GB Wi-Fi only - 749 USD / Wi-Fi + Cellular - 879 USD.
Website: Apple

17/10/2020 01:02 PM