YouTube sẽ chèn quảng cáo vào video không bật kiếm tiền, chủ kênh thì không được trả xu nào! - Android

Get it on Google Play

YouTube sẽ chèn quảng cáo vào video không bật kiếm tiền, chủ kênh thì không được trả xu nào! - Android

YouTube đã vừa cập nhật một chính sách mới trong các điều khoản dịch vụ tại Mỹ và nền tảng này sẽ hiển thị quảng cáo trong các video được đăng tải bởi các kênh không bật kiếm tiền hay không phải...
YouTube đã vừa cập nhật một chính sách mới trong các điều khoản dịch vụ tại Mỹ và nền tảng này sẽ hiển thị quảng cáo trong các video được đăng tải bởi các kênh không bật kiếm tiền hay không phải đối tác thuộc chương trình YouTube Partner Program (YPP)

Để trở thành một đối tác của YouTube thì kênh của bạn phải có ít nhất 1000 người đăng ký, đạt 4000 giờ xem hợp lệ từ người dùng trong vòng 12 tháng và có liên kết với tài khoản AdSense. Chương trình này cho phép chủ kênh đặt quảng cáo vào...

YouTube sẽ chèn quảng cáo vào video không bật kiếm tiền, chủ kênh thì không được trả xu nào!

21/11/2020 10:21 PM