Xoá sạch dấu vết tin nhắn với cuộc trò chuyện bí mật trên Messenger và Instagram - Android

Get it on Google Play

Xoá sạch dấu vết tin nhắn với cuộc trò chuyện bí mật trên Messenger và Instagram - Android

Bạn có bí mật nào cần giữ kín không? Nếu có những đoạn tin nhắn, đoạn hội thoại hay những nội dung quan trọng cần được bảo mật, tránh bị lưu lại và lan truyền thì bạn có thể thử dùng tính năng trò...
Bạn có bí mật nào cần giữ kín không?
Nếu có những đoạn tin nhắn, đoạn hội thoại hay những nội dung quan trọng cần được bảo mật, tránh bị lưu lại và lan truyền thì bạn có thể thử dùng tính năng trò chuyện bí mật trên Messenger và Instagram.


Tạo cuộc trò chuyện bí mật trên Messenger

chat bi an_1.jpg
Vào giao diện chat với một người bạn bất kỳ > bấm vào nickname của người đó để vào cài đặt cuộc hội thoại > chọn ĐI đến cuộc trò chuyện bí...

Xoá sạch dấu vết tin nhắn với cuộc trò chuyện bí mật trên Messenger và Instagram

13/01/2021 10:19 PM