WhatsApp dùng 'biện pháp mạnh' buộc người dùng phải chia sẻ dữ liệu nếu muốn tiếp tục sử dụng - Android

Get it on Google Play

WhatsApp dùng 'biện pháp mạnh' buộc người dùng phải chia sẻ dữ liệu nếu muốn tiếp tục sử dụng - Android

WhatsApp vừa cập nhật một vài chính sách bảo mật mới của họ, đáng chú ý là ứng dụng này yêu cầu người dùng phải cho phép ứng dụng chia sẻ một số dữ liệu cho bên thứ 3, mà cụ thể ở đây là Facebook...
WhatsApp vừa cập nhật một vài chính sách bảo mật mới của họ, đáng chú ý là ứng dụng này yêu cầu người dùng phải cho phép ứng dụng chia sẻ một số dữ liệu cho bên thứ 3, mà cụ thể ở đây là Facebook - Công ty mẹ sở hữu WhatsApp. Nếu người dùng không đồng ý thì ứng dụng này sẽ giới hạn một số chức năng và sẽ chỉ mở trở lại sau khi người dùng cho phép điều khoản đã đề cập bên trên.

Trong thông báo mà mình nhận được, WhatsApp ghi rõ rằng “Các điều khoản và chính sách sẽ có hiệu lực kể từ ngày...

WhatsApp dùng "biện pháp mạnh" buộc người dùng phải chia sẻ dữ liệu nếu muốn tiếp tục sử dụng

11/05/2021 08:23 PM