Với tốc độ tàn phá thiên nhiên hiện nay, có thể 100 năm nữa nhân loại sẽ diệt vong - Android

Get it on Google Play

Với tốc độ tàn phá thiên nhiên hiện nay, có thể 100 năm nữa nhân loại sẽ diệt vong - Android

Ngày nay thảm họa thiên nhiên càng ngày càng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới. Theo dự đoán của các nhà khoa học, nếu con người cứ tiếp tục tàn phá...
Ngày nay thảm họa thiên nhiên càng ngày càng nặng nề, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của rất nhiều người trên thế giới. Theo dự đoán của các nhà khoa học, nếu con người cứ tiếp tục tàn phá thiên nhiên như hiện nay thì đầu thế kỉ 22, sự kiện đại tuyệt chủng thứ 6 sẽ diễn ra và con người phải đối mặt với thảm họa diệt vong.
  • Hiện nay con người đốn hạ khoảng 15 tỷ cây xanh mỗi năm, tổng cộng hơn 5000 tỷ cây xanh đã bị chúng ta tiêu diệt để lấy đất.
...

Với tốc độ tàn phá thiên nhiên hiện nay, có thể 100 năm nữa nhân loại sẽ diệt vong

18/10/2020 01:23 PM