Vì sao có người thích tham gia nhóm điện thoại, hội chơi xe Chia sẻ từ một chuyên gia tâm lý - Android

Get it on Google Play

Vì sao có người thích tham gia nhóm điện thoại, hội chơi xe Chia sẻ từ một chuyên gia tâm lý - Android

Mình có dịp ngồi với một người anh là bác sĩ tâm lý và nghe anh này phân tích chia sẻ về việc vì sao một số người thích tham gia nhóm, tham gia hội, ví dụ Nhóm xe Exciter, Hội xe bi em đúp, nhóm...
Mình có dịp ngồi với một người anh là bác sĩ tâm lý và nghe anh này phân tích chia sẻ về việc vì sao một số người thích tham gia nhóm, tham gia hội, ví dụ Nhóm xe Exciter, Hội xe bi em đúp, nhóm A phone, hội C Phone chẳng hạn. Mình ghi lại và chia sẻ với anh em.

Có thể tổng hợp lại lý do vì sao một người thích tham gia vào hội, nhóm khi họ sử dụng một sản phẩm nào đó:
Tinhte_hoi_nhom.jpg

Như chúng ta thấy thì có rất nhiều lý do, tập trung lại thì có thể có:

  1. ...

Vì sao có người thích tham gia nhóm điện thoại, hội chơi xe? Chia sẻ từ một chuyên gia tâm lý

22/11/2020 04:58 AM