Trải nghiệm bảo hành TV tại nhà của hãng Sony. - Android

Get it on Google Play

Trải nghiệm bảo hành TV tại nhà của hãng Sony. - Android

Trải nghiệm bảo hành TV tại nhà của hãng Sony. Thật sự ngạc nhiên đối với dịch vụ này của hãng. TV nhà mình KD55X8500F hết hạng bảo hành đúng 5 ngày thì màn hình TV tự nhiên tối thui luôn ah. Thế...
Trải nghiệm bảo hành TV tại nhà của hãng Sony.
Thật sự ngạc nhiên đối với dịch vụ này của hãng.
TV nhà mình KD55X8500F hết hạng bảo hành đúng 5 ngày thì màn hình TV tự nhiên tối thui luôn ah. Thế là thôi rồi, coi như đi luôn cái TV. Vì mình biết có thay màn hình TV thì gần như cũng bằng mua cái TV mới.
Nhưng còn nước còn tát. Mình liền lo tìm cách liên hệ để bảo hành TV.
Tìm tới tìm lui ra trang web dịch vụ bảo hành tại nhà của hãng Sony...

Trải nghiệm bảo hành TV tại nhà của hãng Sony.

21/11/2020 10:17 PM