Trải nghiệm E1DA 9038D - Portable DAC cho các thiết bị di động - Android

Get it on Google Play

Trải nghiệm E1DA 9038D - Portable DAC cho các thiết bị di động - Android

Mình được cuhiep cho mượn em Portable DAC Amp khá thú vị này nên chia sẻ cho ae. E1DA là thương hiệu do 2 cho con người Nga thành lập nên, trong đó người con phụ trách phần ứng dụng còn người cha...
Mình được cuhiep cho mượn em Portable DAC Amp khá thú vị này nên chia sẻ cho ae. E1DA là thương hiệu do 2 cho con người Nga thành lập nên, trong đó người con phụ trách phần ứng dụng còn người cha phụ trách mảng phần cứng. Sơ bộ là vậy, giờ mình sẽ đi vào chi tiết về nhận vật chính là mẫu #9038D.
tinhte-e1da-9038d-5.jpg
Khi cầm
#9038D trên tay, mình hơi ngạc nhiên vì em nó có giá bán lẻ gần 3tr. Mặc dù sản phẩm có thiết kế cầm chắc chắn nhưng độ...

Trải nghiệm E1DA 9038D - Portable DAC cho các thiết bị di động

11/05/2021 11:34 AM