Trên tay Fisher Space Pen AG 7 - Bút bi của các phi hành gia có gì đặc biệt - Android

Get it on Google Play

Trên tay Fisher Space Pen AG 7 - Bút bi của các phi hành gia có gì đặc biệt - Android

AG 7 là một cây bút rất đặc biệt, nó được sản xuất với mục đích phục vụ cho các phi hành gia trong môi trường không trọng lực. Cây bút mà mình trên tay có kiểu dáng và cấu tạo giống hệt với cây...
AG 7 là một cây bút rất đặc biệt, nó được sản xuất với mục đích phục vụ cho các phi hành gia trong môi trường không trọng lực. Cây bút mà mình trên tay có kiểu dáng và cấu tạo giống hệt với cây bút đã cùng NASA bay vào mặt trăng năm 1969, chữ AG là viết tắt của Anti Gravity và số 7 là ám chỉ con tàu Apollo 7 năm đó. Mời các bạn xem video trên tay:

Fisher Space Pen AG 7 có cấu tạo đặc biệt từ thân vỏ tới ruột bút, tất cả các chi tiết đều được Fisher Space...

Trên tay Fisher Space Pen AG 7: Bút bi của các phi hành gia có gì đặc biệt?

12/05/2021 06:15 AM