Top 7 bộ phim kinh dị gây xoắn não kinh điển nhất (P1) - Android

Get it on Google Play

Top 7 bộ phim kinh dị gây xoắn não kinh điển nhất (P1) - Android

Mình rất thích xem những phim kinh dị có tính chất gây bất ngờ, xoắn não một tí hay phải làm cho chúng ta phải phân tích trong quá trình xem hoặc sau khi xem. Trong bài viết này mình xin liệt kê...
Mình rất thích xem những phim kinh dị có tính chất gây bất ngờ, xoắn não một tí hay phải làm cho chúng ta phải phân tích trong quá trình xem hoặc sau khi xem. Trong bài viết này mình xin liệt kê TOP 10 bộ phim kinh dị có tính chất hack não để anh em chưa xem có thể tìm kiếm thêm.


American Psycho (2000)

Diễn viên chính: Christian Bale, Jared Leto
Đạo diễn:...


Top 7 bộ phim kinh dị gây xoắn não kinh điển nhất (P1)

16/10/2020 05:17 PM