Test nhanh hiệu năng của MacBook Air chạy Apple M1 vs MacBook Air Core i3, chênh lệch quá lớn! - Android

Get it on Google Play

Test nhanh hiệu năng của MacBook Air chạy Apple M1 vs MacBook Air Core i3, chênh lệch quá lớn! - Android

Mình đã có chiếc MacBook Air chạy Apple M1 và tranh thủ chạy thử vài thứ để kiểm tra hiệu năng xem nó có đúng như Apple quảng cáo không. MBA chạy M1 sẽ so với MBA đời năm ngoái chạy chip Intel...
Mình đã có chiếc MacBook Air chạy Apple M1 và tranh thủ chạy thử vài thứ để kiểm tra hiệu năng xem nó có đúng như Apple quảng cáo không. MBA chạy M1 sẽ so với MBA đời năm ngoái chạy chip Intel Core i3-1000NG4. Các công cụ mình dùng gồm Cinebench R23 (phiên bản mới nhất của Cinebench hỗ trợ Apple Silicon), Blender - công cụ đồ họa 3D và Handbrake - công cụ chuyển đổi định dạng video.

Thông số của 2 chiếc MacBook Air


MacBook Air 2020 (Apple M1)
  • CPU: Apple M1 - 8...

Test nhanh hiệu năng của MacBook Air chạy Apple M1 vs MacBook Air Core i3, chênh lệch quá lớn!

21/11/2020 07:17 AM