Tổng hợp thông tin rò rỉ về iOS 15 - nâng cấp thông báo, đổi thêm app mặc định, widget tương tác - Android

Get it on Google Play

Tổng hợp thông tin rò rỉ về iOS 15 - nâng cấp thông báo, đổi thêm app mặc định, widget tương tác - Android

Mình tổng hợp lại những tin đồn và thông tin rò rỉ từ các trang công nghệ trên thế giới về bản nâng cấp iOS lớn sắp tới. Làm mới tính năng thông báo iOS 15 sẽ cho người dùng tuỳ biến nhiều hơn...
Mình tổng hợp lại những tin đồn và thông tin rò rỉ từ các trang công nghệ trên thế giới về bản nâng cấp iOS lớn sắp tới.

Làm mới tính năng thông báo


iOS 15 sẽ cho người dùng tuỳ biến nhiều hơn về âm thanh thông báo, cho phép thiết lập các profile thông báo khác nhau tuỳ thuộc vào trạng thái hiện tại như Driving, Working hoặc Sleeping và có tuỳ chọn thiết lập các mẫu tin trả lời tự động cho từng tình huống.

Làm mới iMessage trở thành đối thủ của WhatsApp

...

Tổng hợp thông tin rò rỉ về iOS 15: nâng cấp thông báo, đổi thêm app mặc định, widget tương tác?

12/05/2021 05:53 AM