Sensor Tower - 15 percent người dùng iPhone tại Mỹ đã cài các app tuỳ biến màn hình Home - Android

Get it on Google Play

Sensor Tower - 15 percent người dùng iPhone tại Mỹ đã cài các app tuỳ biến màn hình Home - Android

Trên iOS 14 mới nhất, Apple đã lần đầu tiên cho phép tuỳ biến màn hình Home của iPhone. Và như một hệ quả tất yếu, xu hướng tuỳ biến màn hình iPhone đã trở nên cực kỳ phổ biến tại Mỹ. Theo một...
Trên iOS 14 mới nhất, Apple đã lần đầu tiên cho phép tuỳ biến màn hình Home của iPhone. Và như một hệ quả tất yếu, xu hướng tuỳ biến màn hình iPhone đã trở nên cực kỳ phổ biến tại Mỹ. Theo một nghiên cứu từ công ty phân tích thị trường Sensor Tower, gần 15% người dùng iPhone tại Mỹ đã cài ít nhất một ứng dụng để thay đổi màn hình Home trên iOS 14.

Sensor Tower đã tập trung vào số lượt download của 5 app tuỳ biến màn hình Home phổ biến nhất trên App Store là Widgetsmith, Color...

Sensor Tower: 15% người dùng iPhone tại Mỹ đã cài các app tuỳ biến màn hình Home

22/11/2020 05:57 PM