Sau Spotify, đến YouTube cũng muốn phát quảng cáo dạng nói, khỏi cần xem clip - Android

Get it on Google Play

Sau Spotify, đến YouTube cũng muốn phát quảng cáo dạng nói, khỏi cần xem clip - Android

[ATTACH] Hết quảng cáo dạng video clip, rồi đến quảng cáo dạng đường link adword cài Adblock cũng không thoát, thì YouTube đang tính tiếp đến chuyện triển khai dạng quảng cáo chỉ có âm thanh,...
Cover_YouTube.jpg

Hết quảng cáo dạng video clip, rồi đến quảng cáo dạng đường link adword cài Adblock cũng không thoát, thì YouTube đang tính tiếp đến chuyện triển khai dạng quảng cáo chỉ có âm thanh, phục vụ những người hay bật clip âm nhạc hoặc tin tức ở một tab rồi bỏ đó làm việc khác, bật cho có tiếng (như mình). Những đối tượng người dùng như thế này quảng cáo dạng clip không có nhiều tác dụng đơn giản vì… có xem hình ảnh đâu?

Giám đốc sản phẩm của YouTube, Melissa Hsieh...

Sau Spotify, đến YouTube cũng muốn phát quảng cáo dạng nói, khỏi cần xem clip

21/11/2020 05:00 PM