Samsung Galaxy Z Fold 2 đã có One UI 3.0 chính thức, lên thôi anh em ah - Android

Get it on Google Play

Samsung Galaxy Z Fold 2 đã có One UI 3.0 chính thức, lên thôi anh em ah - Android

Đây là bản cập nhật rất lớn trên các máy Galaxy nói chung và Z Fold 2 nói riêng, không chỉ tối ưu hóa tác vụ mà còn pin, giao diện mới cùng nhiều thứ khác. anh em lên liền nghen. Xem thêm một số...
Đây là bản cập nhật rất lớn trên các máy Galaxy nói chung và Z Fold 2 nói riêng, không chỉ tối ưu hóa tác vụ mà còn pin, giao diện mới cùng nhiều thứ khác. anh em lên liền nghen.

Xem thêm một số trải nghiệm nè anh em!

https://tinhte.vn/thread/nhung-diem-moi-cua-one-ui-3-0-tren-galaxy-note20-ultra.3242903/


https://tinhte.vn/thread/nhung-diem-moi-cua-one-ui-3-0-tren-galaxy-note20-ultra.3242903/

13/01/2021 02:03 PM