Sử dụng smartphone sẽ 'lấy đi' 9 năm cuộc đời của chúng ta - Android

Get it on Google Play

Sử dụng smartphone sẽ 'lấy đi' 9 năm cuộc đời của chúng ta - Android

Anh em có lo lắng về việc chúng ta đang dành quá nhiều thời gian cho chiếc smartphone của mình không? Chắc chắn là nên, vì theo một khảo sát được thực hiện bởi bộ máy tìm kiếm WhistleOut cho thấy:...
Anh em có lo lắng về việc chúng ta đang dành quá nhiều thời gian cho chiếc smartphone của mình không? Chắc chắn là nên, vì theo một khảo sát được thực hiện bởi bộ máy tìm kiếm WhistleOut cho thấy: mọi người sẽ dành gần 9 năm cuộc đời của mình chỉ để dán mắt vào màn hình smartphone.

Cuộc khảo sát đã lấy ý kiến từ 1000 người về thời gian sử dụng điện thoại di động của họ. Những người tham gia này được chia thành 3 nhóm: Baby Boomers (thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, sinh năm 1946 – 1964),...

Sử dụng smartphone sẽ "lấy đi" 9 năm cuộc đời của chúng ta

21/11/2020 07:24 AM