Sắp tới chúng ta có thể mua hàng online trên... YouTube - Android

Get it on Google Play

Sắp tới chúng ta có thể mua hàng online trên... YouTube - Android

Theo Bloomberg, YouTube đang bắt đầu thử nghiệm tính năng tag các sản phẩm có đề cập trong video để phân tích và kết nối chúng với các công cụ mua sắm online, hay nói cách khác là họ đang muốn nền...
Theo Bloomberg, YouTube đang bắt đầu thử nghiệm tính năng tag các sản phẩm có đề cập trong video để phân tích và kết nối chúng với các công cụ mua sắm online, hay nói cách khác là họ đang muốn nền tảng video này cũng sẽ đem lại những trải nghiệm mua sắm online cho người dùng. Hiện tại YouTube đang thử tích hợp với Shopify và cho phép chủ kênh có thể toàn quyền kiểm soát các sản phẩm hiện trên video và kênh của họ.

Theo mình thấy đây là một nước đi khôn ngoan của YouTube. Anh em có thấy có...

Sắp tới chúng ta có thể mua hàng online trên... YouTube

18/10/2020 07:23 PM