RTX 3090 không chỉ để chơi game, mà còn để phá mật khẩu vì GPU quá mạnh - Android

Get it on Google Play

RTX 3090 không chỉ để chơi game, mà còn để phá mật khẩu vì GPU quá mạnh - Android

[ATTACH] Sức mạnh của GPU không phải lúc nào cũng dùng để xử lý đồ họa trong game, hay phục vụ nhu cầu nghiên cứu deep learning hoặc các tác vụ khoa học. Quãng 2010, 2011, anh em chơi điện thoại...
Cover_RTX.jpg

Sức mạnh của GPU không phải lúc nào cũng dùng để xử lý đồ họa trong game, hay phục vụ nhu cầu nghiên cứu deep learning hoặc các tác vụ khoa học. Quãng 2010, 2011, anh em chơi điện thoại lâu năm hẳn còn nhớ nhiều tiệm sửa chữa điện thoại mua card đồ họa cao cấp nhất thời bấy giờ để unlock điện thoại bị nhà mạng khóa không cho dùng SIM của nhà mạng khác. Giờ cũng vậy, những GPU cao cấp nhất đã có thể tính toán, hay nói cách đúng hơn là “dự đoán” hàng triệu cụm...

RTX 3090 không chỉ để chơi game, mà còn để phá mật khẩu vì GPU quá mạnh

18/10/2020 03:02 PM