Protein quan trọng để làm vaccine COVID-19 được lấy từ cây thuốc lá! - Android

Get it on Google Play

Protein quan trọng để làm vaccine COVID-19 được lấy từ cây thuốc lá! - Android

[ATTACH] Bước ngoặt trớ trêu của khoa học, cái cây tạo ra thứ sản phẩm gây ra cái chết của hàng chục triệu người trên toàn thế giới mỗi năm, lại đang là thứ giúp ích cho công cuộc tìm ra và sản...
Cover_COVID.jpg

Bước ngoặt trớ trêu của khoa học, cái cây tạo ra thứ sản phẩm gây ra cái chết của hàng chục triệu người trên toàn thế giới mỗi năm, lại đang là thứ giúp ích cho công cuộc tìm ra và sản xuất vaccine COVID-19, thứ có thể cứu sống cho hàng chục triệu người khác. Đấy chính là cây thuốc lá (Nicotiana benthamiana). Hai công ty hóa sinh đang sử dụng cây thuốc lá làm nền tảng để tạo ra loại protein quan trọng dùng trong vaccine ngăn ngừa COVID-19.

James Figlar, phó...

Protein quan trọng để làm vaccine COVID-19 được lấy từ cây thuốc lá!

18/10/2020 07:29 PM