Pin của iPhone 12 mini là 2227mAh - Android

Get it on Google Play

Pin của iPhone 12 mini là 2227mAh - Android

Tổ chức viễn thông tại Brazil hôm nay cung cấp tài liệu có liên quan tới thời lượng pin của chiếc iPhone 12 mini sẽ bán ra trong đầu tháng 11. Chiếc iPhone 12 nhỏ nhất này sẽ có pin dung lượng...
Tổ chức viễn thông tại Brazil hôm nay cung cấp tài liệu có liên quan tới thời lượng pin của chiếc iPhone 12 mini sẽ bán ra trong đầu tháng 11. Chiếc iPhone 12 nhỏ nhất này sẽ có pin dung lượng 2227mAh, nhiều hơn 18% so với iPhone SE (2020) nhưng sẽ ít hơn iPhone 12.

Anh em quan tâm về iPhone 12 mini, xem thêm tại link này https://tinhte.vn/thread/.3202557/


ANATEL liệt kê...

Pin của iPhone 12 mini là 2227mAh

17/10/2020 06:19 PM