Panasonic Việt Nam ra mắt Bộ sản phẩm sức khỏe toàn diện - Android

Get it on Google Play

Panasonic Việt Nam ra mắt Bộ sản phẩm sức khỏe toàn diện - Android

“Sức khỏe, sự tiện nghi của bạn là sứ mệnh, nguồn cảm hứng của chúng tôi”. Đó là slogan mới của Panasonic Việt Nam. Họ cũng chuyển đổi công ty từ Công ty sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng...
“Sức khỏe, sự tiện nghi của bạn là sứ mệnh, nguồn cảm hứng của chúng tôi”. Đó là slogan mới của Panasonic Việt Nam. Họ cũng chuyển đổi công ty từ Công ty sản xuất các sản phẩm điện tử gia dụng thành Công ty cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và ra mắt bộ giải pháp sức khỏe toàn diện.
Panasonic_Vietnam_2020-03.jpg
Chuyển đổi tên công ty để hướng đến mục tiêu mới.

Panasonic_Vietnam_2020-01.jpg
Panasonic ra đời từ năm 1927 ở Nhật, bán đồ qua VN từ trước những năm 1950....

Panasonic Việt Nam ra mắt Bộ sản phẩm sức khỏe toàn diện

19/10/2020 06:16 AM