Những món Apple mới giới thiệu mình sẽ mua - Android

Get it on Google Play

Những món Apple mới giới thiệu mình sẽ mua - Android

Sạc MagSafe cho iPhone. [ATTACH] Mình từng mua nhiều cái sạc không dây cho iPhone rồi, tuy nhiên có mỗi cái trên xe là mình hay dùng thôi vì chỗ để nó cố định cái iPhone nên lúc bỏ vào không cần...
Sạc MagSafe cho iPhone.
MHXH3.jpeg
Mình từng mua nhiều cái sạc không dây cho iPhone rồi, tuy nhiên có mỗi cái trên xe là mình hay dùng thôi vì chỗ để nó cố định cái iPhone nên lúc bỏ vào không cần suy nghĩ. Còn các thể loại sạc khác mình đều không còn xài vì bỏ điện thoại lên lúc nào cũng phải nghĩ, nhìn xem nó đúng chỗ chưa, nó đã sạc chưa…

Một thể loại sạc giống sạc MagSafe là sạc không dây cho Apple Watch mình đang xài hàng ngày và xài nhiều năm nay. Nó có nam...

Những món Apple mới giới thiệu mình sẽ mua

16/10/2020 06:24 AM