Ngày cuối - Bình chọn sản phẩm công nghệ, trúng iPhone 12 Pro Max, Note20 Ultra và quà 500 triệu - Android

Get it on Google Play

Ngày cuối - Bình chọn sản phẩm công nghệ, trúng iPhone 12 Pro Max, Note20 Ultra và quà 500 triệu - Android

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tinh tế Bình chọn - cơ hội cuối cùng để bạn bình chọn cho sản phẩm, thương hiệu công nghệ ưa thích của mình. Khi bình chọn, bạn sẽ được nhận một đống quà, chỉ riêng...
Hôm nay là ngày cuối cùng của Tinh tế Bình chọn - cơ hội cuối cùng để bạn bình chọn cho sản phẩm, thương hiệu công nghệ ưa thích của mình. Khi bình chọn, bạn sẽ được nhận một đống quà, chỉ riêng giải đặc biệt thôi đã là 39 triệu, bao gồm iPhone 12 Pro Max, pad chuột Logitech, Ví sen, giải nhì cũng tận 34 triệu với Galaxy Note 20 UIltra và nhiều phần quà từ các nhà tài trợ của Tinh tế....

Ngày cuối: Bình chọn sản phẩm công nghệ, trúng iPhone 12 Pro Max, Note20 Ultra và quà 500 triệu

14/01/2021 07:20 AM