Nếu iPhone thường xuyên bị bỏ thông báo cuộc gọi đến, hãy tắt tính năng này trên iOS 14 - Android

Get it on Google Play

Nếu iPhone thường xuyên bị bỏ thông báo cuộc gọi đến, hãy tắt tính năng này trên iOS 14 - Android

Bữa giờ mình thường xuyên bị lỡ các cuộc gọi từ người lạ, như mấy bạn giao đồ ăn chẳng hạn. Tìm trên mạng thì hoá ra đây là tính năng "Tắt tiếng cuộc gọi không rõ" trên iOS 14. Nếu anh em cũng gặp...
Bữa giờ mình thường xuyên bị lỡ các cuộc gọi từ người lạ, như mấy bạn giao đồ ăn chẳng hạn. Tìm trên mạng thì hoá ra đây là tính năng "Tắt tiếng cuộc gọi không rõ" trên iOS 14. Nếu anh em cũng gặp tình trạng này thì không phải do máy bị lỗi đâu, chỉ cần vào cài đặt tắt tính năng này đi là được. Cài đặt > Điện thoại > Tắt tiếng cuộc gọi không rõ (Silence Unknown Callers).

silence-call.jpg

Tính năng này vừa được thêm vào trong bản iOS 14, và mình thấy khá hay tuy...

Nếu iPhone thường xuyên bị bỏ thông báo cuộc gọi đến, hãy tắt tính năng này trên iOS 14

18/10/2020 12:49 PM