Microsoft Pluton - Vi xử lý bảo mật mới của Microsoft, sẽ định hình tương lai cho máy tính Windows - Android

Get it on Google Play

Microsoft Pluton - Vi xử lý bảo mật mới của Microsoft, sẽ định hình tương lai cho máy tính Windows - Android

Microsoft đã chính thức giới thiệu một con chip bảo mật mới dành cho các máy tính Windows, có tên là Pluton, đây sẽ là bước đánh dấu sự chuyển mình và tương lai mới dành cho laptop Windows sau...
Microsoft đã chính thức giới thiệu một con chip bảo mật mới dành cho các máy tính Windows, có tên là Pluton, đây sẽ là bước đánh dấu sự chuyển mình và tương lai mới dành cho laptop Windows sau này.

Microsoft Pluton là con chip bảo mật được Microsoft hợp tác với Intel, AMD và Qualcomm nghiên cứu và phát triển chung, nhằm tích hợp chúng vào thẳng CPU mà không phải làm một vi xử lý riêng trên mainboard. Pluton sẽ đóng vai trò như một người bảo vệ, ngăn chặn các cuộc tấn công vật lý và các dữ...

Microsoft Pluton: Vi xử lý bảo mật mới của Microsoft, sẽ định hình tương lai cho máy tính Windows

20/11/2020 09:45 PM