Messenger update - đổi theme, thêm biểu tượng cảm xúc và xem chung nhiều thứ - Android

Get it on Google Play

Messenger update - đổi theme, thêm biểu tượng cảm xúc và xem chung nhiều thứ - Android

Mấy hôm nay người dùng Messenger đã nhận được bản update với nhiều thay đổi thú vị. Không biết các bạn đã được cập nhật chưa và cảm thấy như thế nào? Thả nhiều icon cảm xúc hơn [ATTACH] Trước...
Mấy hôm nay người dùng Messenger đã nhận được bản update với nhiều thay đổi thú vị. Không biết các bạn đã được cập nhật chưa và cảm thấy như thế nào?

Thả nhiều icon cảm xúc hơn


2.jpg
Trước đây khi bấm giữ vào một dòng tin nhắn mất kỳ, messenger chỉ hiển thị cho bạn chọn một trong 6 biểu tượng cảm xúc mặc định gồm: tim, mặt cười, bất ngờ, buồn, tức giận và like. Hiện tại, ở cuối thanh cảm xúc đã xuất hiện một dấu “+” để bạn có thể mở bảng icon đầy...

Messenger update: đổi theme, thêm biểu tượng cảm xúc và xem chung nhiều thứ

16/10/2020 12:59 PM