Mazda là thương hiệu xe ô tô tin cậy nhất 2020 theo Consumer Reports - Android

Get it on Google Play

Mazda là thương hiệu xe ô tô tin cậy nhất 2020 theo Consumer Reports - Android

Một khảo sát hàng năm của Consumer Reports để bình chọn ra thương hiệu xe có độ tin cậy cao nhất. Cuộc khảo sát sẽ thu thập dữ liệu của 300.000 chiếc xe và theo dõi 17 sự cố hoặc lỗi thường xảy ra...
Một khảo sát hàng năm của Consumer Reports để bình chọn ra thương hiệu xe có độ tin cậy cao nhất. Cuộc khảo sát sẽ thu thập dữ liệu của 300.000 chiếc xe và theo dõi 17 sự cố hoặc lỗi thường xảy ra trên xe ô tô nói chung. Ngoài ra, Consumer Reports còn kết hợp dữ liệu thu thập được từ từ những bài thử xe của họ và mức độ hài lòng của khách hàng, từ đó chấm điểm tổng cho mỗi xe theo thang điểm từ 0-100 điểm.

Với những cuộc bình chọn như thế này trong nhiều năm qua, thương hiệu Toyota và Lexus...

Mazda là thương hiệu xe ô tô tin cậy nhất 2020 theo Consumer Reports

21/11/2020 06:57 AM