MSI sẽ hỗ trợ Ryzen 5000 series trên tất cả các bo mạch chủ X470 và B450 - Android

Get it on Google Play

MSI sẽ hỗ trợ Ryzen 5000 series trên tất cả các bo mạch chủ X470 và B450 - Android

Trong khi ASUS đã công bố không hỗ trợ Ryzen 5000 series trên các bo mạch chủ 400 series thì MSI có động thái ngược lại. Xin lỗi anh em, trong bài trước mod @P.W đã chưa cập nhật việc ASUS sẽ hỗ...
Trong khi ASUS đã công bố không hỗ trợ Ryzen 5000 series trên các bo mạch chủ 400 series thì MSI có động thái ngược lại. Xin lỗi anh em, trong bài trước mod @P.W đã chưa cập nhật việc ASUS sẽ hỗ trợ Ryzen 5000 series trên X470 và B450,...

MSI sẽ hỗ trợ Ryzen 5000 series trên tất cả các bo mạch chủ X470 và B450

17/10/2020 01:08 PM