Mời tham gia cuộc thi Review Camera hành trình xe hơi cùng Xe Tinh tế, có quà - Android

Get it on Google Play

Mời tham gia cuộc thi Review Camera hành trình xe hơi cùng Xe Tinh tế, có quà - Android

Nhằm dễ dàng hơn để anh em có thể tiếp cận những đánh giá thực tế về những loại Camera hành trình trên xe hơi, mình mời anh em đang sử dụng Camera hành trình trên xe hơi chia sẻ lại trải nghiệm...
Nhằm dễ dàng hơn để anh em có thể tiếp cận những đánh giá thực tế về những loại Camera hành trình trên xe hơi, mình mời anh em đang sử dụng Camera hành trình trên xe hơi chia sẻ lại trải nghiệm thực tế trong quá trình sử dụng, bất kể đó là thương hiệu gì và số tiền là thấp hay cao. Và để có thêm "động lực" cho cuộc thi, Xe Tinh tế được Khacten.com đồng hành và cũng là nhà tài trợ chính với những phần quà thiết thực nhất.

Thông tin cuộc thi:

...

Mời tham gia cuộc thi Review Camera hành trình xe hơi cùng Xe Tinh tế, có quà

12/05/2021 03:21 AM