Một concept File Explorer mới cho Windows 10 - tập trung vào folders và tags - Android

Get it on Google Play

Một concept File Explorer mới cho Windows 10 - tập trung vào folders và tags - Android

Windows 10 File Explorer đã không có sự đổi mới lớn trong 10 năm qua, có nghĩa là sẽ có rất nhiều thời gian để các nhà thiết kế làm ra các concept thay đổi và cải tiến. Và một nhà thiết kế tên là...
Windows 10 File Explorer đã không có sự đổi mới lớn trong 10 năm qua, có nghĩa là sẽ có rất nhiều thời gian để các nhà thiết kế làm ra các concept thay đổi và cải tiến. Và một nhà thiết kế tên là Zee-Al-Eid Ahmad Rana đã có một concept về File Explorer mới. Ý tưởng của Ahmad Rana ở đây là anh ta muốn cải tiến các folder.

Thứ đầu tiên biến mất trên File Explorer mới này đó chính là thanh công cụ Ribbon truyền thống của...

Một concept File Explorer mới cho Windows 10: tập trung vào folders và tags

21/11/2020 07:14 AM