LG đăng ký sáng chế về laptop màn hình cuộn - Android

Get it on Google Play

LG đăng ký sáng chế về laptop màn hình cuộn - Android

LG đã vừa đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho một chiếc laptop có màn hình cuộn độc đáo, tính di động cao. [ATTACH] Sáng chế của LG mô tả thiết bị có thể duy trì trạng thái màn hình đã duỗi thẳng...
LG đã vừa đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho một chiếc laptop có màn hình cuộn độc đáo, tính di động cao.

LG Rollable laptop (1).jpg
Sáng chế của LG mô tả thiết bị có thể duy trì trạng thái màn hình đã duỗi thẳng mà không cần đến các cấu trúc hỗ trợ. Khi cuộn lại thì màn hình sẽ nằm gọn trong phần đế gọi là "trống". Toàn bộ cụm màn hình này có thể tách rời với bàn phím. Nhờ đó, kích thước và trọng lượng của thiết bị có thể giảm đi từ đó tăng tính di động. Kích thước màn hình có thể là...

LG đăng ký sáng chế về laptop màn hình cuộn

22/11/2020 02:22 PM