Lộ điểm Geekbench 5 của iPad Pro M1 - ngang Macbook Air M1, cao hơn MacBook Pro Core i9 - Android

Get it on Google Play

Lộ điểm Geekbench 5 của iPad Pro M1 - ngang Macbook Air M1, cao hơn MacBook Pro Core i9 - Android

Mới đây Geekbench 5 đã có điểm của iPad Pro 12.9 inch thế hệ mới sử dụng chip M1, máy đạt được 1718 đơn nhân và 7248 đa nhân. Điểm này so sánh với iPad Pro 12.9 inch thế hệ trước (1121 đơn nhân,...
Mới đây Geekbench 5 đã có điểm của iPad Pro 12.9 inch thế hệ mới sử dụng chip M1, máy đạt được 1718 đơn nhân và 7248 đa nhân. Điểm này so sánh với iPad Pro 12.9 inch thế hệ trước (1121 đơn nhân, 4656 đa nhân) thì rõ ràng iPad Pro M1 có hiệu năng cao hơn gấp đôi.

Ngoài ra điểm đa nhân của iPad Pro cũng tiềm cận so với MacBook Air M1 hiện nay, vầ cao hơn cả CPU Core i9 của MacBook Pro 16 inch, điểm như sau:

Geekbench 5 đa nhân:
  • MacBook Air M1: 7.378
  • iPad Pro M1:...

Lộ điểm Geekbench 5 của iPad Pro M1 - ngang Macbook Air M1, cao hơn MacBook Pro Core i9

12/05/2021 06:22 AM