Kinh nghiệm sử dụng iPhone 12 Pro Max màn hình lớn - nên bật tính năng tầm với - Android

Get it on Google Play

Kinh nghiệm sử dụng iPhone 12 Pro Max màn hình lớn - nên bật tính năng tầm với - Android

iPhone 12 Pro Max có kích thước 6.7 inch, một kích thước tương đối lớn nên việc sử dụng một tay khá khó khăn cho những bạn nào tay nhỏ, đặc biệt là các bạn nữ. Trớ trêu là khi sử dụng các ứng dụng...
iPhone 12 Pro Max có kích thước 6.7 inch, một kích thước tương đối lớn nên việc sử dụng một tay khá khó khăn cho những bạn nào tay nhỏ, đặc biệt là các bạn nữ. Trớ trêu là khi sử dụng các ứng dụng chạy trên iOS, nút Back (quay lại) thường được bố trí ở góc trên bên trái, như vậy ngón tay cái càng khó có cơ hội để bấm vào nếu chỉ vuốt bằng 1 tay.

tầm với.jpg
Trong phần cài đặt của iPhone, Apple cung cấp cho người dùng một trợ năng có tên gọi là Reachability (Tầm với). Nếu...

Kinh nghiệm sử dụng iPhone 12 Pro Max màn hình lớn: nên bật tính năng tầm với

21/11/2020 07:11 AM