Không nên mua MacBook M1 lúc này... - Android

Get it on Google Play

Không nên mua MacBook M1 lúc này... - Android

Cách đây 3 hôm, Nam Air hối hả định đi đâu đó, mình hỏi ra thì là định đi đổi MacBook M1. Tự nhiên mình nói Nam đừng đổi lúc này vì Apple sắp ra MacBook mới rồi… Thôi thì tiện thể mình chia sẻ với...
Cách đây 3 hôm, Nam Air hối hả định đi đâu đó, mình hỏi ra thì là định đi đổi MacBook M1. Tự nhiên mình nói Nam đừng đổi lúc này vì Apple sắp ra MacBook mới rồi… Thôi thì tiện thể mình chia sẻ với anh em luôn những suy nghĩ của mình về MacBook M1 liên quan đến chuyện mua bán và tương lai.Vì sao không nên mua MacBook M1 vào lúc này?

Lý do lớn nhất đó là Apple sắp ra MacBook mới nên nếu lúc này anh em mua mà đến WWDC tức là tháng sau mà...

Không nên mua MacBook M1 lúc này...

12/05/2021 06:24 AM