Kết quả test dựng phim bằng Final Cut Pro của Apple M1, nhanh như MacBook Pro 16' - Android

Get it on Google Play

Kết quả test dựng phim bằng Final Cut Pro của Apple M1, nhanh như MacBook Pro 16' - Android

Kết quả test dựng phim bằng Final Cut Pro của Apple M1, nhanh như MacBook Pro 16" Mình hóng con máy này quá hic hic. Hiệu năng như vậy là khủng lắm, vì con MacBook Pro 16" chạy Core i7 hoặc i9,...
Kết quả test dựng phim bằng Final Cut Pro của Apple M1, nhanh như MacBook Pro 16"

Mình hóng con máy này quá hic hic. Hiệu năng như vậy là khủng lắm, vì con MacBook Pro 16" chạy Core i7 hoặc i9, có GPU rời đủ thứ. Trước đây mình dùng con 13" Intel, dựng Final Cut Pro là mệt mỏi luôn.

Dave Lee cũng test thêm Adobe Premier Pro - phiên bản chưa được tối ưu cho chip Apple M1, và nó cũng rất nhanh.

Link youtube:

20/11/2020 07:18 AM