Hacker Trung Quốc giả mạo phần mềm McAfee để tấn công nhân viên chiến dịch bầu cử Mỹ - Android

Get it on Google Play

Hacker Trung Quốc giả mạo phần mềm McAfee để tấn công nhân viên chiến dịch bầu cử Mỹ - Android

Theo một báo cáo vào tháng 6 của Google đã cảnh báo rằng, các tin tặc do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đang nhắm mục tiêu vào các chiến dịch bầu cử năm 2020 ở Hoa Kỳ và giờ đây, Google đã vạch ra...
Theo một báo cáo vào tháng 6 của Google đã cảnh báo rằng, các tin tặc do chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đang nhắm mục tiêu vào các chiến dịch bầu cử năm 2020 ở Hoa Kỳ và giờ đây, Google đã vạch ra một số phương pháp mà những kẻ này đã sử dụng.

APT31, một nhóm hacker có liên kết với Nhà nước Trung Quốc, đã mạo danh phần mềm diệt virus McAfee để lừa nhân viên chiến dịch bầu cử cài đặt phần mềm độc hại này. Mặc dù phần mềm là bản sao thực được lưu trữ trên GitHub, nhưng nó sẽ âm thầm cài đặt...

Hacker Trung Quốc giả mạo phần mềm McAfee để tấn công nhân viên chiến dịch bầu cử Mỹ

19/10/2020 05:44 PM