Hệ sinh thái MagSafe và các phụ kiện độc đáo cho iPhone 12 chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới - Android

Get it on Google Play

Hệ sinh thái MagSafe và các phụ kiện độc đáo cho iPhone 12 chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới - Android

iPhone 12 ra mắt với sự xuất hiện của MagSafe, tính năng hit nam châm ở mặt lưng, mà Apple gọi là hệ sinh thái. Trong thời gian tới, không chỉ từ Apple mà chúng ta sẽ thấy hàng ngàn phụ kiện từ...
iPhone 12 ra mắt với sự xuất hiện của MagSafe, tính năng hit nam châm ở mặt lưng, mà Apple gọi là hệ sinh thái. Trong thời gian tới, không chỉ từ Apple mà chúng ta sẽ thấy hàng ngàn phụ kiện từ hãng thứ 3 tận dụng MagSafe. Sự sáng tạo của cả một cộng đồng và phổ biến của iPhone sẽ giúp người dùng có những phụ kiện MagSafe độc đáo, tiện lợi.

Hệ sinh thái là một khái niệm rất lớn và bao quát, đại khái là iPhone có MagSafe rồi đó, Apple và các hãng thứ 3 cố mà sáng tạo để cho ra nhiều sản...

Hệ sinh thái MagSafe và các phụ kiện độc đáo cho iPhone 12 chúng ta sẽ thấy trong thời gian tới

19/10/2020 03:53 AM