Hướng dẫn sử dụng Device Manager để khắc phục sự cố driver trong Windows 10 - Android

Get it on Google Play

Hướng dẫn sử dụng Device Manager để khắc phục sự cố driver trong Windows 10 - Android

Device Manager là một trong những trình quản lý thiết bị, driver cực kì hữu ích của Windows 10, có từ thời Windows 95 nhưng trong nhiều trường hợp, nó giúp ích cho anh em rất nhiều. Trong bài này...
Device Manager là một trong những trình quản lý thiết bị, driver cực kì hữu ích của Windows 10, có từ thời Windows 95 nhưng trong nhiều trường hợp, nó giúp ích cho anh em rất nhiều. Trong bài này mình sẽ tổng quan qua với anh em nào chưa biết hoặc chưa rành lắm về Device Manager, để anh em có thể tận dụng một công cụ mặc định có sẵn nhưng mạnh mẽ này của Windows 10 nhé.

Device Manager là gì?


Như tên gọi của nó, đây là một trình điều khiển thiết bị, cụ thể là driver của các thành...

Hướng dẫn sử dụng Device Manager để khắc phục sự cố driver trong Windows 10

12/05/2021 05:34 AM