Google Chrome sẽ tiếp hỗ trợ Windows 7, ít nhất đến năm 2022 - Android

Get it on Google Play

Google Chrome sẽ tiếp hỗ trợ Windows 7, ít nhất đến năm 2022 - Android

Windows 7 đã được ra mắt cách đây cả thập kỉ, bây giờ đã lên tới Windows 10 nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ vẫn còn sử dụng Windows 7. Microsoft thì đã ngưng hỗ trợ Windows 7 từ ngày 14 tháng...
Windows 7 đã được ra mắt cách đây cả thập kỉ, bây giờ đã lên tới Windows 10 nhưng vẫn còn một bộ phận không nhỏ vẫn còn sử dụng Windows 7. Microsoft thì đã ngưng hỗ trợ Windows 7 từ ngày 14 tháng 1 đầu năm nay, nhưng vẫn hỗ trợ update các bản vá bảo mật cho các khách hàng doanh nghiệp.

Google trước đó cũng đã có lịch trình ngưng hỗ trợ Chrome cho Windows 7 vào năm sau, khoảng tháng 7, tuy nhiên sau đó đã dời lại sang năm 2022. Tức là người dùng Windows 7 có thể sử dụng Chrome ổn định ít...

Google Chrome sẽ tiếp hỗ trợ Windows 7, ít nhất đến năm 2022

22/11/2020 06:32 AM