Google - Xin chào Hiệp! Sau đây là những điểm nổi bật trên Dòng thời gian của bạn trong 2020 - Android

Get it on Google Play

Google - Xin chào Hiệp! Sau đây là những điểm nổi bật trên Dòng thời gian của bạn trong 2020 - Android

COVID-19 đã thay đổi ngành du lịch của thế giới trong năm 2020, cùng với rất nhiều nơi mà mọi người có thể đến thăm. Nếu bạn đã có thể đi du lịch trong năm nay, hãy xem một số địa điểm mà bạn đã...
COVID-19 đã thay đổi ngành du lịch của thế giới trong năm 2020, cùng với rất nhiều nơi mà mọi người có thể đến thăm. Nếu bạn đã có thể đi du lịch trong năm nay, hãy xem một số địa điểm mà bạn đã đến với sự trợ giúp của email Dòng thời gian tự động này.

Chúng tôi gửi email này cho bạn vì bạn đã bật Lịch sử vị trí. Đây là một tùy chọn cài đặt ở cấp Tài khoản...

Google: Xin chào Hiệp! Sau đây là những điểm nổi bật trên Dòng thời gian của bạn trong 2020

13/01/2021 07:14 AM